Randers Kaserne - Ledige lejemålRanders Kaserne - By i Byen ApS

Randers Kaserne - Bygning 114

114.jpg

Den tidligere eskadronstald anvendes idag som lager.

Bygningen er opført i én etage med udnyttet tagetage, og ydervæggene fremtræder som blank mur af røde mursten. Taget er konstrueret som helvalmet sadeltag med hanebåndsspærfag og 3 kviste tækket med røde tegltagsten.