Randers Kaserne - Ledige lejemålRanders Kaserne - By i Byen ApS

Randers Kaserne - Bygning 103 - Den gamle Vagtbygning

Den gamle vagtbygning, der er gennemgribende renoveret i 2010, huser Kasernens administration og kontor for ejerne By i Byen ApS. Derudover er der udlejet lokaler til kontorbrug med fælles anvendelse af mødelokale, køkken m.m.

Bygningen er opført i en etage, og ydervæggene fremtræder som blank mur af røde mursten. Taget er konstrueret som helvalmet sadeltag tækket med røde tegltagsten. Som navnet siger, var det oprindeligt herfra, der skete adgangskontrol ved kasernens sydlige (nu nedlagte) indkørsel. Selve indgangspartiet ligger trukket et par meter tilbage i facaden, så der dannes et overdækket loggia-agtigt rum. Dette forstærkes af, at det gamle kontrol"bur" er bevaret.

Bygningen opvarmes med fjernvarme via radiatorer, og det samlede areal er 190