Randers Kaserne - Ledige lejemålRanders Kaserne - By i Byen ApS

Randers Kaserne - Bygning 104

104.jpg

Den gamle sygestald er opført i én etage med udnyttet tagetage, og ydervæggene fremtræder som blank mur af røde mursten. Taget er konstrueret som helvalmet sadeltag med hanebåndsspærfag og 3 kviste tækket med røde tegltagsten. Fra sydgavlen er der adgang gennem 2 porte (2,30 meter bred x 2,50 meter høj).

Siden sin oprindelige anvendelse som sygestald er der tilføjet et administrationsområde i midten af bygningen, der p.t. er lejet ud til kontorformål. Øvrige lokaler anvendes til lager, og der er stadig ledige lokaler til dette formål.

Der er 3 betontrapper til tagetagen, hvoraf en del er opvarmet. Bygningen opvarmes med fjernvarme via radiatorer bortset fra de sidste 2 rum i hver gavl.

Det samlede areal udgør 1.750 m² samt loft 936m².