Randers Kaserne - Ledige lejemålRanders Kaserne - By i Byen ApS

Randers Kaserne - Bygning 108

108.jpg

Bygningen er opført i én etage med udnyttet tagetage og ydervægge som blank mur af røde mursten. Taget er konstrueret som helvalmet sadeltag tækket med røde tegltagsten. Der er en kvist og en træport i den østre gavl.

Bygningen var ved opførelsen indrettet som bøssemager-, motormekaniker- og cykelværksted.

Den østlige del er for nogle år siden indrettet til kontorer, samtidig med at overetagen blev inddraget, og Hjemmeværnet er netop er flyttet ind i denne del af bygningen. Samtidigt tager værnets orkester den store hal i midten af bygningen i brug som deres nye hjemsted.

Vestenden er i samme forbindelse blevet sat flot i stand og er nu hjemsted for Landinspektørfirmaet LE34, der tidligere beboede den østlige del.

Hele bygningen opvarmes med fjernvarme via radiatorer.