Randers Kaserne - Ledige lejemålRanders Kaserne - By i Byen ApS

Randers Kaserne - Bygning 110

110.jpg

Garagebygningen står som oprindeligt, i et plan med ydervægge som blank mur af røde mursten, og taget er konstrueret som helvalmet sadeltag tækket med røde tegltagsten. Bygningen har 20 træporte (2,87 brede og 2,80 høje) fordelt med 10 i hver ende. Midterdelen har staldvinduer. Sydsiden af bygningen er markeret af staldvinduer og har 6 porte i midterdelen (2,30 brede og 3,30 høje). Der er 6 store garagerum (3 porte i hver). Den centrale del er opdelt i mindre sektioner. Bygningen er uopvarmet.

Arealet udgør i alt 672 m², der er udlejet i garager fra 25m² til 75m².