Randers Kaserne - Ledige lejemålRanders Kaserne - By i Byen ApS

Randers Kaserne - Bygning 111

111.jpg

Garagebygningen er opført i ét plan med ydervægge som blank mur af røde mursten, og taget er konstrueret som helvalmet sadeltag tækket med røde tegltagsten. Bygningen har 15 porte mod gården. I sydenden er facaden åben 4,5 meter i længden. Mod vejen er der højtsiddende staldvinduer på hele længden.

Garagerne står som oprindeligt, mens en mindre del af bygningens sydende er indrettet og udlejet til kølerum og kontorer.

Hele bygningen har et areal på 558