Randers Kaserne - Ledige lejemålRanders Kaserne - By i Byen ApS

Randers Kaserne - øvelokaler / klublokaler

7.jpg

Bygningen er det gamle undervisningsmaterielkontor - heraf navnet UMAK - og er opført delvist i to etager. Ydervæggene fremtræder flot i røde mursten og med helvalmet sadeltag med hanebåndsspærfag tækket med røde tegltagsten. Der er porte i hver gavl og 2 indgangsdøre midt på langfacaden. I hver ende er de gamle undervisningsauditorier, med teknik- og depotrum under, og derudover findes 4 klasselokaler + et par mindre opbevaringsrum. Bygningen opvarmes med centralvarme via radiatorer.

UMAK er øvested for flere lokale bands.

Ledige øvelokaler:

Desværre ingen ledige lokaler i øjeblikket..